• darkblurbg

Psychosociale therapie is een laagdrempelige, praktische ondersteuning voor mensen die klachten hebben die niet voortkomen uit een psychische stoornis maar die een gevolg zijn van levensproblemen. Situatieveranderingen kunnen ervoor zorgen dat jouw leven verandert en dat je hierin een weg moet zien te vinden. Hierbij kun je bv denken aan echtscheiding, verlies van een dierbare, ziekte, hoge werkdruk, ontslag en conflicten thuis en/of op je werk. Maar ook kinderen krijgen en de nieuwe rol van vader of moeder is een ingrijpende verandering. Je ‘normale’ manier van leven en omgaan met wat er speelt werkt nu niet en er ontstaan problemen. Dat kan zich uiten in onrust, stress, slecht slapen, emoties als boosheid, verdriet, frustratie of depressieve gevoelens. Je kunt het gevoel hebben ‘het’ niet meer aan te kunnen en kunt hier zelf geen oplossing voor vinden.

Psychosociale begeleiding geeft je inzicht in je eigen situatie en in je manier van hiermee omgaan. Het geeft je zicht op je belemmerende patronen. In gesprek onderzoek je de persoonlijke achtergronden die ervoor zorgen dat je vastloopt en samen bekijken we wat jij kunt doen om hierin verandering aan te brengen.
Je leert accepteren wat er is en ziet waar je invloed op hebt en waar je verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Je ervaart waar je kracht ligt en leert deze te gebruiken. Belangrijke uitgangspunten waar wij mee werken zijn inzicht, autonomie, flexibiliteit, begrip en acceptatie. Emoties zijn er en krijgen de ruimte, waardoor alle ruimte ontstaat voor jouw groei en ontwikkeling.

Voorbeelden van problemen die kunnen spelen

  • onrust en stress
  • slaapproblemen
  • gebrek aan zelfvertrouwen, laag gevoel van eigenwaarde
  • depressieve gevoelens
  • burn-out
  • eenzaamheid
  • conflicten, communicatieproblemen
  • ziekte 
  • erfelijke belasting borst- en eierstokkanker
  • rouw- en verliesverwerking

Hoe werken we

In gesprek word je alle ruimte geboden te delen wat er speelt, wat voor jou belangrijk is. Er is geen oordeel. Respectvol en in alle openheid verken je je eigen patronen. Wat je denkt en voelt en welke gevolgen dit heeft op jouw gedrag. Daarbij word je begeleidt om binnen je eigen mogelijkheden te zoeken naar de oplossingen voor jouw probleem. Het gaat erom dat je de kracht in jezelf voelt, dat je eigen keuzes kunt maken en ook uitvoeren. Keuzes die bij jou passen!

De basis voor onze begeleiding vormt het gesprek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische benaderingen waarbij steeds wordt gekeken naar wat passend is voor jou, gebaseerd op jouw manier van denken, voelen en doen. Er kan gebruik gemaakt worden van methodieken zoals RET, TA, NLP, ACT en oplossingsgerichte therapie. Ook behoort lichaamswerk tot de mogelijkheden door de toepassing van mindfulness en andere ontspanningsoefeningen of door de focustechniek toe te passen. Daarbij vinden wij het belangrijk het systeem (familie, gezin van oorsprong) waar je deel van uitmaakt in het oog te houden.

Hoe ziet een traject eruit

Na je aanmelding en een kennismakingsgesprek zal de intake worden gepland. De hulpvraag en de problematiek die ervoor zorgt dat jij problemen ervaart komen boven tafel. Wat wil je bereiken met de therapie, wat is je doel.
Op basis van een aantal therapeutische gesprekken zal dit verder worden uitgediept en daarna wordt gewerkt met behulp van veranderingstechnieken. We werken hierin doelgericht en richten ons op de kern van de problematiek.

Hoe lang het traject duurt is afhankelijk van de vraag, de problematiek en jouw behoefte. De frequentie van de gesprekken wordt in onderling overleg afgesproken.